Privacy beleid

Privacy beleid

 

Privacy beleid

 Definities
a. Privacy beleid: dit privacy beleid; 
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de website;
c. Wineble: Wineble wijn, beleving en meer, Wolfkaterweg 34, 7554 PM Hengelo
    06-52778295, info@wineble.com, www.wineble,com;
d. Website: de website onder www.wineble.com .

 1. Algemeen
1.1. In dit privacy beleid wordt beschreven hoe Wineble de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Wineble worden verwerkt zijn voornaam, email, wachtwoord, telefoon, postcode, land, provincie, plaats, geboortedatum, naam bankrekeninghouder, iban, bic, naam ondertekenaar, sepa en adresgegevens.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1. Wineble verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan de Wineble heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Wineble, een bestelling bij Wineble te doen, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Wineble, of doordat gebruiker akkoord gaat met toezending van de nieuwsbrief van Wineble.
2.2. Wineble gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Wineble heeft verstrekt:
2.2.1. Als de gebruiker Wineble om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Wineble de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2.2. Als de gebruiker een bestelling doet, gebruikt verantwoordelijke de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen.
2.2.3. Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Wineble de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden.
2.3. Daarnaast kan Wineble de persoonsgegevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Wineble die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Wineble.

3. Minderjarige gebruiker
3.1. In sommige gevallen vraagt Wineble expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken.
Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Wineble. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Wineble verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden
4.1. Wineble zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. de doorgifte geschiedt aan een door Wineble voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Wineble een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
4.1.2. Wineble op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Cookiebeleid
5.1. Wineble maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'.  Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst de website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt aangemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
5.2 Via de website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. 

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
6.1. De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens.
6.2. Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit privacy beleid kan de gebruiker Wineble bereiken op info@wineble.com, 06-52778295 of Wolfkaterweg 34, 7554 PM Hengelo O.
6.3. Gebruikers kunnen zich onderaan iedere nieuwsbrief afmelden of door een e-mail te zenden aan info@wineble.com

7. Bewaren
7.1. Wineble bewaart persoonsgegevens na het laatste bezoek van de website.

Indien u wenst dat deze verwijderd worden kunt contact met ons opnemen.

8. Beveiliging
8.1. Wineble heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder Installatie SSL certificaat.

9. Wijzigingen in het Privacy beleid
9.1. Wineble behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Wineble adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
Het huidige Privacy beleid is bijgewerkt op 24 mei 2018.